Asfalt Müteahhitleri Derneği
7. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi

 7. Eurasphalt & Eurobitume Kongresi

ASMÜD’ün üye olduğu Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-EAPA ve Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume tarafından her dört yılda bir düzenlenen Eurasphalt & Eurobitume Kongrelerinin 7.’si 12-14 Mayıs 2020 tarihlerinde Madrid’de “Gelecekteki Mobilite için Asfalt 4.0” temasıyla gerçekleştirilecektir.

Gelişmekte olan ileriye yönelik mobilite senaryolarının endüstrimize ve gelecekteki yol altyapılarına etkisi açıktır. Öncelikle geleneksel ulaşım metotları değişecektir; otomatik ve kendi kendine kılavuzluk eden araçların kullanımının artması, ihtiyaç duyulan yolların özellikleri üzerinde çok büyük etkilere neden olacaktır. Günümüzde kabul görmüş endüstriyel değişim 4.0 – sıklıkla “akıllı” endüstri olarak da adlandırılır-, izlediğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi daha geniş bir etki kapsamında yayılmaya devam edecektir.

%90’ından fazlası asfalt malzemesiyle (karışımlarıyla) kaplı bir yol altyapısına sahip olan Avrupa asfalt endüstrisinin, bakım veya yapım işleri için gelecekteki mobilite çözümlerine uyum sağlaması gerekmektedir. Dijitalleşmenin endüstri uygulamalarına sürekli entegrasyonu, daha iyi bağlanabilirlik ve veri alışverişi platformlarını yaratma ihtiyaçları ve genel olarak sürdürülebilir çözümler sunan amaçların hepsi gelecekte önemli rol oynayacaktır!

Asfalt, bitüm ve diğer ilgili endüstrilerin, gelecekteki bu ihtiyaçlar için hazır olması gerekmektedir - şüphesiz, asfalt yollar ve sundukları hizmetler; bisiklet, motosiklet, otomobil, otobüs ve ağır yük araçlarının sürücüleri gibi tüm son kullanıcılar için gelecekte büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle akıllı yollar ve buna bağlı olarak akıllı asfalt yaratma konusuna odaklanılacaktır.

EAPA ve Eurobitume; tüm endüstri taraflarını, 2020 yılında düzenlenecek 7. E & E Kongresine delege ve bildiri sahibi olarak katılarak kongreyi desteklemeye ve sektörün geleceğine katkıda bulunmaya davet etmektedir. Kongrenin amacı, verimli bir Avrupa karayolu ağının ve gelecekteki tüm talepler ve yenilikler için hazır olacak asfalt yolların yapılmasını sağlayacak yeni araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemini vurgulamaktır.

Yeni teknolojiler sadece geleceği etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekte asfalt malzemelerin üretimi, serimi ve sıkıştırılması üzerinde net bir etkiye sahip olacaktır.

E&E 2020 Kongresi'nin ana hedefleri:

 • Asfalt endüstrisi ve endüstri ortakları için, gelişmiş yeni teknolojiler ile bu teknolojilerin ürünler ve prosesler üzerindeki etkilerinin öğrenilebileceği ve sergilenebileceği bir platform yaratmak,
 • Tüm paydaşların gelecekteki olumlu eylemleri teşvik edecek şekilde fikir alışverişinde bulunmalarını ve bir iletişim ağı kurmalarını sağlamak,
 • Endüstri paydaşlarını gelecekte karışılaşılacak zorlukların üstedinden gelecek ortak bir yaklaşıma yönlendirmeye yardımcı olacak tartışma ortamlarını yaratmak,

olarak belirlenmiştir ve bu hedeflere ulaşmak için, gelecekteki mobilite ile ilgili anahtar konuları tanımlayan ve çeşitliliği olan bir program oluşturulacaktır.

Kongre’ye aşağıda ana başlıkları verilen konular hakkında hazırlanan bildiri özetleri kabul edilecek olup, bildiri özeti gönderme için son tarih 30 Ekim 2018’dir. Konuların alt başlıkları, bildiri özeti hazırlama ve gönderme metodu ile kongre hakkında detaylı bilgi www.eecongress2020.org adresli web sitesinde yer almaktadır. Kabul edilen bildiri özetleri Şubat 2019’da açıklanacaktır. Kongreye kayıtlar 2019 yılının Sonbahar aylarında başlayacaktır.

Kongrenin Ana Konu Başlıkları

 • Sağlık ve Güvenlik
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre
 • Geleceğin Yolları ve Mobilite
 • Bağlayıcı Performansı ve Deney Metotları
 • Asfalt Karışımı Performansı ve Deney Metotları
 • Asfalt Üretimi, Serimi ve Sıkıştırma Teknikleri
 • Ilık Karışım Asfalt / Düşük Sıcaklıklı Asfalt
 • Sosyal Ekonomi
 • Bakım ve Rehabilitasyon
 • Durum Çalışmaları ve Karayolu Olmayan Uygulamalar; Gerçek hayattaki uygulamalardan başarı ve başarısızlık hikayeleri

 


HABERLER