TSE Ayna Komiteleri

TSE Logo TSE bünyesinde, Avrupa Standardizasyon Kurumunda Derneğimizin görev üstlendiği komitelere paralel olarak kurulan "Bitümlü Bağlayıcılar" ve "Yol Malzemeleri" ayna komitelerinde dernek uzmanlarımız Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmektedir. Avrupa Standardizasyon Komiteleri ile TSE Ayna Komiteleri arasında iletişimi ve bilgi alışverişni sağlayan Derneğimiz, yol yapım malzemeleriyle ilgili AB standardlarının ülkemize adaptasyonuna katkı sağlamaktadır.

 

CEN

CEN LogoAB'deki gelişme ve değişimleri üyesi olduğu EAPA'nın da katkılarıyla yakından izlemekte olan ASMÜD, TSE Başkanlığına müracaat ederek; konumunu, çalışma konularını ve Avrupa ile ilişkilerini aktararak, bitüm ve bitümlü bağlayıcılar ile asfalt karışımlar konusunda Avrupa Standardizasyon Kurumu - CEN'in ilgili standard hazırlama komitelerinde 2004 yılından bu yana TSE adına üye olarak görev üstlenmiştir.

Geleceğin asfalt standardlarından haberdar olunması ve hazırlık safhasında sektör görüşlerinin iletilmesi amacıyla; CEN TC227 Komitesinde WG-1 "Bitümlü Karışımlar"ile CEN TC336 komitesinde WG-1 "Kaplama Sınıfı Bitümler"ve WG-2 "Katyonik Emülsiyonlar, Sıvı Petrol Asfaltları, İnceltilmiş (Flux) Bitümler”, çalışma gruplarında 2011 yılına kadar TSE adına gözlemci üye statüsünde yer alan ASMÜD, 2011 yılı sonunda TSE'nin Avrupa Standardizasyon Komitesi - CEN ile Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi - CENELEC'e tam üye olmasıyla çalışmaları ve toplantılara üye olarak katılmaktadır. TSE'nin CEN-CENELEC'e tam üye olmasıyla standardların kabulünde TSE'nin oy hakkı doğduğundan ve oylamalarda ülke nüfusu baz alındığından önemli bir oy hakkı olan Türkiye, yürütülen standard hazırlık çalışmalarında etkin bir rol oynamaktadır.

ASMÜD'ce katılınılan toplantıların raporları TSE ilgililerine, ayna komite üyelerine ve Dernek üyelerine gönderilmektedir.

CEN'in söz konusu komitelerinde görev üstlenilmesini müteakip 2005 yılı Mart ve Ekim aylarında CEN TC 336 Bitümlü Bağlayıcılar Çalışma Grubu ile CEN TC 227 Bitümlü Karışımlar Çalışma Grubu'nun toplantıları İstanbul'da, CEN TC 227 Yol Malzemeleri Teknik Komitesinin 2007 yıllık toplantısı Haziran 2007'de Kuşadası'nda ve son olarak CEN TC 227 Bitümlü Karışımlar Çalışma Grubunun toplantısının Ekim 2015'de Antalya'da ASMÜD ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Powered by Sisyön