PIARC

PIARC LogoSürdürülebilir bir ulaştırma için yollar ve karayolu taşımacılığı politikası ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde dünya lideri olmak vizyonuyla kurulan ve karayolu taşımacılığı ile ilgili tüm ulaştırma konularının analizi ve tartışılması için önde gelen uluslararası bir forum olmak, üyeleri için en iyi uygulamayı tanımlamak, geliştirmek, yaymak ve uluslararası bilgilere daha iyi erişim sağlamak, gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş halindeki ülkelerin ihtiyaçlarını tam olarak göz önünde bulundurarak, yollar ve karayolu taşımacılığı ile ilgili konularda karar vermede etkili araçlar geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine devam eden Dünya Yol Birliği - PIARC'ın 1998 yılından bu yana kollektif üyesi olan ASMÜD, bu üyelik çerçevesinde PIARC'ın yayınladığı bütün dokümanlardan faydanlanmakta olup, PIARC'ca düzenlenen Dünya Yol Kongre'lerinde 2 temsilci için kontenjan hakkına sahiptir.

Powered by Sisyön