KARAYOLU 5. ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ

21-22 Kasım 2023, ATO Congresium Ankara

KONU BAŞLIKLARI

1. GEÇMİŞTEN GELECEĞE 100. YILDA KARAYOLLARI
2. KARAYOLLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
3. KARAYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
4. TEKNİK YÖNLERİ İLE KARAYOLLARI
Powered by Sisyön