İMSAD

IMSAD Logo Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almak, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1984 yılında kurulan ve sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak üzere sanayici üyeler yanında sektör derneklerini üyeliğe kabul eden Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği -Türkiye İMSAD'ın üyesi olan ASMÜD; Türkiye İMSAD bünyesinde kurulan aşağıdaki komitelerde üye olarak yer almaktadır:
 

Powered by Sisyön