30 Eki 2023

ASMÜD Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Konferansı 25 Ekim 2023 Tarihinde Grand Ankara Otel'de Başarıyla Gerçekleştirildi

Türkiye asfalt endüstrisinin tek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle derinden etkilenen yollarımızda karşılaşılan sorunların nedenlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, karbon sıfıra giden yolda uluslararası politika ve düzenlemelerin farkındalığını artırmak ve mevcut yeşil asfalt teknolojilerinin yaygın kullanımına katkı sağlamak üzere 25 Ekim 2023 tarihinde Grand Ankara Otel'de “Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” temalı bir konferans düzenledi.

Konferans, başta yollarımızın otoritesi ve en büyük işvereni olan Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere, Belediyelerin, Üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, sektörümüzde üretim yapan ve yapım hizmeti veren firmalar ile malzeme ve makine, ekipman tedarikçilerinin temsilcilerinden 200 üzerindeki katılımcı ile gerçekleşti.

Konferans ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Başkan Ayberk Özcan konuşmasında, konferansa katılarak değerli görüş, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’e ve Üstyapı Geliştirme Şube Müdürü Muhammet Komut’a, iklim değişikliği politikalarını geliştiren ve uygulayan İklim Değişikliği Başkanlığı’nın Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş’a, iklim değişikliği uzmanı Abdurrahim Durmuş’a, sektörün ihale ve sözleşme mevzuatlarını düzenleyen Kamu İhale Kurumu’nun Grup Başkanı Sayın Osman Kılıç’a, ASMÜD’ün üyesi olduğu Avrupa Asfalt Üstyapı Birliğinin Teknik Direktörü Breixo Gomez’e, Avustralya’dan asfalt sektörünün tanınmış temsilcilerinden Tony Aloisio ve Ray Farrelly’ye, Amerika İllinois Üniversitesinden Prof. Dr. Erol Tutumluer’e ve Almanya’dan Dr. Reha Çetinkaya’ya teşekkür ve minnetlerini sunarak, geliştirdikleri sürdürülebilir asfalt teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşan ASMÜD üyelerinin konuşmacılarına, moderatörlere ve konferansı onurlandıran katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Özcan, %100 geri dönüşüm özelliğiyle, yenilenebilir kaynaklar listesinde yer alan ve döngüsel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan asfaltın, geçmişten günümüze kadar geliştirilen çevre dostu üretim ve uygulama teknikleri ile yeşil dönüşüm modelinde kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, asfalt sektörünün çağımızın akıllı ve dijital araçlarıyla daha uzun ömürlü, daha yüksek performanslı ve daha çevre dostu asfalt yolların yapım ve bakımında, iklim etkisiz politikalara entegre olma yolunda öncü sektörler arasında yer alacağını vurguladı. Böyle bir sektörün temsilcisi olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, bu konferansın çevre dostu ılık karışım asfalt ve geri kazanılmış asfalt teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasına vesile olmasını diledi.

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş iklim değişikliği ve etkilerini belirterek, Paris İklim Antlaşması, karbon nötr hedefi, uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 2053 yılı net sıfır hedefiyle ülkemizin yeşil kalkınma hamlesini başlattığını açıkladı. Enerji ve ulaştırma sektörünün karbon emülsiyonları üzerindeki payının yüksek olduğunu ve diğer sektörlerin de enerji ve ulaştırma sektörünün emisyonlarından doğrudan etkilendiğini vurguladı. Asfaltın bileşen malzemesi olan bitümün üretildiği rafinerilerin çevresel etkilerinin azaltılmasının, doğal malzeme kaynakları yerine geri kazanılmış malzemelerin kullanımının, sektörde enerji verimliliğinin sağlanmasının asfalt sektörünü karbon net sıfıra taşıyan temel hedefler arasında yer alacağını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen yaptığı açılış konulmasında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların odağında sürdürülebilir karayolu yatırımları ve akıllı ulaşım politikaları yer aldığını belirterek, Genel Müdürlüğün 2024-2028 dönemi Stratejik Planı’nda da iklim değişikliğinin etkilerini merkeze alan bir strateji geliştirildiği ve bu süreçte yeşil dönüşüme katkı sağlayan, verimliliği artıran çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Kurumun sorumluluğundaki yol ağının yüzde 42’sini oluşturan 29.158 km’lik bölümünün bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet verdiğini, bu sayede karbon salınımının her yıl 5,2 milyon ton azaldığını belirtti. Türkiye’de özellikle son yıllarda Yap-İşlet-Devret yöntemiyle hayata geçirilen otoyol projeleri ile, sağlanan kesintisiz ulaşım hizmetinin yanında çevre dostu konseptine de uyumlu tesis edilen otoyolların yüz binlerce ton karbon emisyon azaltımı sağladığını, ifade etti.

Asfalt yollar için en sürdürülebilir stratejinin, asfalt yolda daha maliyetli onarım veya yeniden yapıma girmeden önce, asfalt kaplamanın bütünlüğünü sağlayan koruyucu bir varlık yönetim sisteminin uygulanması olduğunu belirtti.

Genel Müdür Ahmet Gülşen, asfalt endüstrisinde yeşil dönüşüm konusunun ciddiyetini kavramış kurumların ve uzmanların katılımıyla düzenlenen bu güzel organizasyonun ulaşım sektörüne emek veren herkese ayna tutması ve yapılan işi sorgulaması açısından son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Konferansta, “İklim Değişikliği ve Yol/Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm”, “Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Teknolojileri “ ve “Yeşil Kamu İhale Mevzuatı – Yol /Asfalt İşlerinde Yeşil İhale ve Sözleşme Uygulamaları” başlıklı üç oturum düzenlendi.

YTMK Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Atayla Varlık’ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda, iklim değişikliğine neden olan sera gazının azaltılmasına ilişkin politikalar İklim Değişikliği Uzmanı Abdurrahim Durmuş tarafından sunuldu. Konferansa bizzat katılamayan Prof. Dr. Erol Tutumluer “ABD Karayolu ve Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” ve EAPA Teknik Müdürü Breixo Gomez “Avrupa Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” başlıklı sunumlarını video kayıt üzerinden yaptılar. “Avusturalya Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” Avusturya Viktorya hükümetinin geri dönüşüm hamlesine liderlik eden Sayın Tony Aloisio tarafından zoom bağlantısı üzerinden canlı sunuldu.

Konferansın “Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Teknolojileri” başlıklı II. Oturumu Karayolları Genel Müdürlüğü Ar- Ge Dairesi Başkanı Şenol Altıok’un moderatörlüğünde yönetildi. Oturumda;

  • “ İklim Değişikliğinin Yol Üstyapılarına Etkileri ve Alınan Önlemler” Karayolları Genel Müdürlüğü Üstyapı Geliştirme Şb. Müdürü Muhammet Komut,
  • “Yol Üstyapı Mühendisliği Eğitimi” Avustralya’dan Üstyapı Mühendisliği Eğitim Merkezi kurucularından Ray Farrelly,
  • “Almanya Yeşil Asfalt Teknolojileri” Strabag Holding’e bağlı TPA firmasının Bölge Müdürü Dr. Reha Çetinkaya,
  • “Asfalt Plentlerinde Enerji Verimliliği”, E-Mak A.Ş. Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürü, Tansel Divrik,
  • “Ilık Karışım Asfaltın Çevresel Etkileri”, Cargill Asfalt Çözümleri Grubu’nun Global Ar-Ge Lideri Dr. Hassan Tabatabaee,

tarafından sunuldu.

Konferans “Yeşil Kamu İhale Mevzuatı – Yol /Asfalt İşlerinde Yeşil İhale ve Sözleşme Uygulamaları” başlıklı III. Oturumla tamamlandı. İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda;

  • “Yeşil Kamu İhale Mevzuatı”, Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı Grup Başkanı Osman Kılıç,
  • “Yol Tasarımı, Yapımı ve Bakımında AB Yeşil Kamu İhale Kriterleri”, ASMÜD Genel Sekreteri Zeliha Temren,
  • “Firmaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Belgelendirilmesi”, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü, Ezgi Kılınçkaya

tarafından sunuldu.

Konferans dolayısıyla asfalt ile ilgili malzeme ve ekipmanlarını tanıtmak isteyen ASMÜD üyesi firmalara konferans salonunun fuayesinde çok sınırlı sayıda sergi açma fırsatı verildi. Bu kapsamda ASMÜD üyelerinden Cargill ve Teknofalt firmaları ile Simge-Mat’ın kardeş kuruluşu E-Mak firması stant kurarak çevreye dost ürün ve ekipmanlarını tanıttılar.

ASMÜD Üyesi Çelikler Holding ve Cargill A.Ş.’nin destekleriyle gerçekleştirilen, asfalt sektörünün tüm taraflarını ve ilgili kamu kurumlarını bir araya getiren ve başarılı geçen bu konferansın sunumlarına ilişkin detaylı bilgi yakın zamanda yayınlanacak olan ASMÜD bülteninin özel sayısında yer alacaktır.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön