12 Tem 2023

“Asfalt Plenti Operatörü” ve “Finişer (Serici) Operatörü” Revize Meslek Standartları ve Taslak Ulusal Yeterlilikler Sektör Görüşüne Açıldı

Ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu-MYK ile Derneğimiz arasında 17.05.2022 tarihinde imzalanan İş birliği Protokolü kapsamında “Asfalt Plenti Operatörü” ve “Finişer (Serici) Operatörü” için Ulusal Yeterlilikler hazırlanmış ve mevcut Meslek Standartları güncellenmiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, sektör görüşüne açılan Ulusal Yeterlik ve Meslek Standartları taslakları, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda nihai taslaklar hazırlanarak MYK’ya sunulacaktır.

Bu gerekçe ile aşağıdaki linklerinde yayınlanan “Asfalt Plenti Operatörü” ve “Finişer (Serici) Operatörü” Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilik taslakları ve görüş formları sektörümüzün tüm taraflarının dikkatine sunulmuştur. İlgili meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin kalitesi ve kabul edilebilirliği açısından büyük bir öneme sahip olan değerli görüş ve önerilerinizin ilgili görüş formları üzerinde belirtilerek, en geç 14 Ağustos 2023 tarihine kadar Derneğimizin aca@asmud.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi hususu tüm ilgili taraflara duyurulur.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön