18 May 2022

ASMÜD ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Asfalt sektöründe kilit öneme sahip meslekler arasında yer alan “Asfalt Üretim Tesisi Operatörü” ve “Serici (Finişer) Operatörü” konularında yayınlanmış meslek standartlarına uygun olarak ulusal yeterliliklerin hazırlanması için Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD ve Mesleki Yeterlilik Kurum-MYK arasında 17 Mayıs 2022 tarihinde protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde öncelikle konuyla ilgili olarak MYK Moderatörlüğünde, ASMÜD, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Üyelerimizden Onur Taahhüt A.Ş.’nin temsilcilerinden oluşan bir Teknik Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, bu Çalışma Grubu belirli bir program kapsamında toplantılar yaparak taslak yeterlilikleri MYK’nın görüşüne sunacaktır. Ayrıca hazırlanan taslak standartlara uygun olarak teorik ve pratik bölümlerden oluşan bir pilot sınav da yapılacaktır.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön