10 Kas 2022

Ulusal Mesleki Yeterlilik Hazırlama Çalışma Grubu Toplantıları Gerçekleştirildi.

ASMÜD ve Mesleki Yeterlilik Kurumu-MYK arasında Asfalt Üretim Tesisi Operatörü” ve “Serici (Finişer) Operatörü” mesleklerinin ulusal yeterliliklerinin hazırlanması için 17 Mayıs 2022 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde öncelikle MYK Moderatörlüğünde, ASMÜD, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Üyelerimizden Onur Taahhüt A.Ş.’nin temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Teknik Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Meslek standartlarında tanımlanan görevlere uygun olarak moderatör tarafından hazırlanan ön taslaklar 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan ilk toplantıda çalışma grubunun görüşlerine sunularak tartışılmış ve alınan kararlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Çalışma grubu 20 Eylül, 22 Eylül ve 9 Kasım 2022 tarihlerinde 3 toplantı daha yaparak, operatörlerin yeterliliklerini ölçmek üzere yapılacak yazılı ve pratik sınav kapsamında gerekli bilgi ve becerilere ilişkin başarım ölçütlerini belirlemiştir.

Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda nihai ulusal yeterlilik taslakları hazırlanarak 15 Kasım 2022’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun incelemesine sunulmuştur.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön