8 Ara 2022

Avrupa Asfalt ve Bitüm Endüstrisinde Geleceğin Liderlerinin Manifestosu - Asfalt ve Bitüm Endüstrisinin Aydınlık Geleceğine Katkı Sağlamak

2021 yılında düzenlenen 7. Eurasphalt & Eurobitume Kongresinde Geleceğin Liderleri Oturumuna katılan, sektöre yeni katılmış veya üst düzey yönetici pozisyonunda olmayan EAPA veya Eurobitume üyesi firmalarda çalışan 20 profesyonel ile bir platform oluşturuldu. Bu platform, asfalt ile bitüm endüstrilerinin geleceğin liderlerinin konuları tartışabileceği ve kıdemli yöneticilere seslerini duyurabileceği bir dizi eylem gerçekleştirmeyi hedefledi.

Asfalt ve bitüm sektöründe mevcut profesyonel kadroyu koruyarak, deneyimlerin paylaşılmasını, yeni işgücü ve uzmanlık konularının ele alınmasını ve sektörün toplumdaki imajını, bilinirliğini ve çekiciliğinin artırılmasını hedefleyen bu platform konuyla ilgili sorunları, atılacak adımları ve yapılacakları değerlendirerek öneri niteliğinde aşağıdaki “Manifesto”yu yayınladı.

1. İnovasyonla ilgili dış imajı iyileştirmek

Asfalt ve bitüm sektöründe çarpıcı başarılara imza atan çok sayıda inovasyon ve araştırma projesi yürütülmektedir. Ancak, bu projelerden elde edilen çözümlerin pratik uygulamalarının bilinirliliği sınırlı olduğundan, özellikle bilgi işlem veya otomotiv gibi diğer sektörlere göre asfalt sektörü “eski moda” bir imaj vermektedir. İnsanlar genelde sektörün hala arazi işlerini manuel ve operasyonel olarak yaptığını düşündüğünden, konuyla ilgili imajı değiştirecek potansiyel eylemlerden bazıları:

 • Asfalt ve bitüm endüstrisi temsilcilerinin (EAPA ve Eurobitume) yenilikçi teknolojilerin ve inşaat yöntemlerinin kullanımını teşvik etmesi ve desteklemesi.
 • Asfalt ve bitüm endüstrisinin tüm taraflarının yol teknolojilerinin yaygın olarak bilinmediği diğer inovatif sektörlerle iletişim kuracağı ve bilgi paylaşacağı konferans gibi etkinliklere katılması.
 • Sektör paydaşlarınca yol yapım sektörünü teknoloji sektörünün bir parçası olarak konumlandırılması.

2. Çevresel değerler ve sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili dış imajı iyileştirmek

Asfalt ve bitüm sektörünün çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerini mevcut haliyle karşılayabilmesi çok etkileyici olmasına rağmen (örneğin asfaltın yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarının diğer inşaat malzemeleri ile karşılaştırılamayacak seviyede olması), bu başarıdan toplumun haberi yoktur, konuyla ilgili öngörüler:

 • Asfalt ve bitüm endüstrisinin temsilcilerince bir "Sürdürülebilirlik Kalite Mührü" oluşturulması.
 • Daha sürdürülebilir çözümlere yönelik gelişmelerin endüstri, üniversite veya okul etkinliklerinde sunulması.

3. Sektörün dijitalleşmesini hızlandırmak

Asfalt ve bitüm sektöründe “Asfalt 4.0” olarak adlandırılan dijital teknolojilerin varlığı ve kullanımı hala sınırlı olduğundan, bu durum sektörün farkındalığını azaltmaktadır. Asfalt işlerini potansiyel genç profesyoneller için daha cazip hale getiren öneriler:

 • Asfalt ve bitüm endüstri organizatörleri ve firmalar tarafından karar verici otoritelere mevcut dijital çözümlerin ve faydalarının tanıtılması.
 • Asfalt ve bitüm endüstrisi temsilcileri tarafından dijital dönüşüm için mevcut hibelerin firmalara tanıtılması ve gerekirse daha fazla hibe oluşturulmasının talep edilmesi.
 • Gelecekteki deneyimler için model olan dijital pilot projelerin teşvik edilmesi.
 • "Bilgi İşlem / Akıllı teknolojiler" ile ilgili araştırmacı, akademik kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılması,
 • Sektörün firma ve kurumlarının Asfalt 4.0 teknolojileri ile ilgili başarılı deneyimlerini paylaşmaya ve yaymaya teşvik edilmesi.

4. Cinsiyet çeşitliliğini artırmak

Sektördeki profesyonellerin ve öğrencilerin büyük bir oranı erkek olduğundan, sektörde kadınların da çalışmasını sağlayan öneriler:

 • Sektörde aktif olarak çalışan kadınların tanıtım faaliyetlerine katılması.
 • Kadın adaylar için asfalt ve bitüm sektörünün potansiyel olarak cazip yönlerinin tanıtılması.
 • Endüstri temsilcilerinin sorunun temel nedenini araştırması ve en uygun eylem planını belirlemek üzere uzmanlar ve politika geliştiricileri ile iş birliği yapılması.

5. Akademi ve endüstri arasındaki boşluğu azaltmak

Akademik ve araştırmacıların dünyaları halen asfalt ve bitüm sektöründen çok uzaktadır. Her iki taraf arasında araştırma ve geliştirme sonuçlarının paylaşımının sağlanması için öneriler:

 • Asfalt ve bitüm endüstrisi ile ilgili kongre ve etkinliklerinin akademisyenlerin katılımlarını artıracak şekilde organize edilmesi.
 • Asfalt ve bitüm kongrelerinde çıkarılan bildiri kitaplarının süreli bir yayına dahil olmasının sağlanması.
 • Sektörde bilinen ve etkisi olan dergilerde endüstriyel başarıların yayınlanmasının teşvik edilmesi.
 • Gelecekteki araştırma temaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere endüstri temsilcileri ile akademi arasında ortak etkinlikler ve yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi.
 • Endüstrinin ilgisini artırmak için akademik araştırma sonuçlarının uygulanmasının sağlanması.
 • Akademik çevre ile endüstrinin takım oluşturmasının ve yüksek gelişmiş teknolojileri hedefleyen fonlara başvurulmasının teşvik edilmesi.

6. Öğrenciler ve sektör arasındaki boşluğu azaltmak

Öğrenciler, sektörde yapılan işlerin tam kapsamını ve içeriğini bilmemektedirler. Genellikle çok farklı kaynak çeşitliliğinden dolayı sektördeki işlerin sunabileceği tüm fırsatlardan öğrencilerin tam olarak farkında olması için öneriler:

 • Akademi-Sanayi işbirliği ile sektörün her bölümünde yapılan işlerin tanıtıldığı teknik gezi ve tanıtım günlerinin düzenlenmesi.
 • Öğrencilere ilgi çekici staj fırsatlarının sunulması.
 • Öğrencileri teşvik etmek ve sektörü tanıtmak üzere üniversitelerin veya okulların ziyaret edilmesi.
 • Ücretsiz platformlarda temel sertifikasyon kurslarının düzenlenmesi.

7. Ortak Eylemler

Yukarıda genel olarak tanımlanan sorunların yanı sıra, sektörün potansiyel işgücü ve özellikle de genç nesiller için daha cazip hale gelmesine katkı sağlayabileceği tespit edilen eylemler:

 • Yalnızca radyo, gazete vb. gibi geleneksel araçlarla değil, aynı zamanda sosyal medya, dijital yayınlar veya YouTube gibi yeni kanalları da içeren medya kampanyaları aracılığı ile daha etkili iletişimin sağlanması.
 • En iyi inovasyonları, sürdürülebilirlik girişimlerini, dijital çözümleri (ör. yazılım, uygulamalar vb.) veya yılın en etkili kadınlarını tanıtmak ve teşvik etmek için endüstri kongrelerinde ve etkinliklerinde ödüllerin verilmesi.

EYLEM ÇAĞRISI

Geleceğin Liderlerinin asfalt ve bitüm sektöründeki rolleri, daha iyi yol güvenliği, performans ve dayanıklılığın yanı sıra geleceğin mobilite seçeneklerine geçişin nasıl destekleneceği ve dolayısıyla bakım maliyetlerini ve çevresel etkileri nasıl azaltabileceğini kamuya proaktif olarak göstermektir.

Asfalt ve Bitüm sektörlerinin çeşitli avantajları olmasına rağmen bu avantajların yeni potansiyel elemanlar tarafından bilinmediği sonucuna varıldığından, bu Manifesto'da listelenen eylemlerden;

 1. Sektörün yenilikçi, dijital ve sürdürülebilir başarılarına görünürlük kazandıran,
 2. Başarılı kadın meslektaşların sesini duyuran,
 3. Sektördeki çeşitli çalışma alanı seçeneklerini teşvik eden,
 4. Akademik ve endüstriyel tarafların araştırma sonuçlarının yayılmasına ve paylaşılmasına yardımcı olan,

girişimlerin benimsenmesine ve geliştirmesine sektör paydaşları davet edilmektedir.


Manifesto Yazarları:

Aida Marzá Beltrán (Becsa), Craig Barnley (Continental Bitumen), Daria Sediki (Rosneft Germany), Mahmoud Elnasri (Tarmac), Peter Böhm (JRS), Priya Darshini Cheyyar Nageswaran (Asfalt Kennis Centrum), Shahin Eskandarsefat (Iterchimica), Breixo Gomez (EAPA), Navid Hasheminejad (University of Antwerp), Ugur Ozgur Kayan (Dow Europe).

 

Çeviri- Düzenleme: Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği- Aralık 2022


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön