2 Şub 2022

ASMÜD’ün Destekleyici Kuruluşlar Arasında Yer Aldığı 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu 25-26 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da Gerçekleştirildi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ASMÜD’ün de destekleyici kuruluşlar arasında yer aldığı 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu 25-26 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da yapıldı.

10. Delme ve Patlatma Sempozyumu ile bir arada düzenlenen 9. Kırmataş Sempozyumu u luslararası boyutta 8 ayrı ülkeden katılım sağlayan sektör temsilcileri ile 400’ün üzerinde delege ile gerçekleştirildi. Bu Sempozyumlarda 8’i çağrılı olmak üzere toplam 50 adet sözlü bildiri ve 1 adet poster sunumu gerçekleştirildi. ASMÜD Genel Sekreteri Zeliha Temren “T ürkiye Yol ve Asfalt Endüstrisinde Agrega” konulu bildirisini sundu. Bildiride yol ve asal endüstrisinde agrega ihtiyacı, sektörün agrega ile ilgili genel sorunları ve çözümler ve yeni gelişmeler ele alınmıştır. Sözkonusu bildiriye web sitemizin ASMÜD :: Bildiriler / Sunumlar sayfasından erişilebilir. Sempozyum yürütme kurulu bir törenle sempozyumu destekleyen kuruluşlar arasında yer alan ASMÜD, AGÜP ve THBB’ne ödüllerini sundu.

İki gün süren Sempozyumun sonuç bildirgesinde, ülkelerin gelişmesinde doğal kaynakların kullanılmasının bir gereklilik olduğu, ancak, bu kaynakların yenilenemediği ve tükeneceğinin göz önünde bulundurularak, maksimum faydanın sağlanması, gelecek nesillere de bırakılmasının gerektiği vurgulanarak, doğru bir madencilik politikası oluşturulmasının ve uygulanmasının bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Yılda 500 milyon ton agrega üretimi ile ülkemizin en önemli madencilik faaliyeti olarak agrega sektörünün ciddi istihdam sağladığı ve üretim ölçeğinde birinci sırada yer aldığı belirtilerek, günümüzde bilimsel yaklaşımlar, doğru bilgiler, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından elde edilen verilere dayalı ekonomik bir üretim yapan girişimcilerin bu rekabet ortamında kalabileceği vurgulandı.

Halen geleneksel olarak sürdürülen agrega üretiminin mevzuat, yatırım, işletme sorunlarının yanı sıra çevresel ve ekolojik problemlerinin olduğu, mevcut durumun sürdürülmesinin agrega madenciliğine dolayısıyla ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiği belirtildi. Üretimde verimliliği artırmak için, kentlerimizin ihtiyacı olan agrega ihtiyacının ülke, il, ilçe bazında planlaması ve bu plan kapsamında agrega üretiminin yapılması gerektiği savunuldu.


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön