14 Tem 2021

ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında Sektörün Sorunlarını Gündeme Getirdi

ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan, ASMÜD'ün de üye olduğu TOBB Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi'nin Başkan Yardımcısı olarak 13 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında,  sektör sorunlarını Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'a aktardı.

Sayın Özcan sektör sorunları hakkında aşağıdaki konuşmayı yaptı:

"Sayın Bakanım, ilk olarak, finansman temini konusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yurtdışında rekabet gücünün artırılması, pazar payının büyütülmesi için, finansman temini enstrümanları en önemli ihtiyaçtır.

Bu kapsamda, uluslararası pazarda sektörün potansiyelinin değerlendirilebilmesi, teknik müşavirlik hizmetleri ihracatının önünün açılması için, Türk Eximbank’ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve mevcut programlarının geliştirilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni programlar oluşturulması, önemli bir kaldıraç etkisi yaratacaktır.

Ülkemiz menşeli inşaat malzemeleri ile, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetlerini, dünya piyasalarında rekabetçi kılmayı hedefleyen, bütüncül bir yaklaşım gözetilmeli, Mali yapıları güçlü olmayan, ancak altyapı ve üstyapı ihtiyacı büyük olan ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkelere yönelik, modeller geliştirilmelidir.

Yurtdışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle firmaların Uzak-Doğulu veya Afrikalı işgücü, istihdam etme yoluna gitmesi Türk işgücü istihdamının artırılmasının önündeki engel oluşturmaktadır.

Yurtdışında Türk işgücü istihdamının önündeki en önemli sorunlardan birisi, yurtdışı şantiyelerde çalışan işçilerin ileriki yıllarda açmakta oldukları alacak davalarının, ele alınış şekli olmaktadır. 5718 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olmasına ve çeşitli Yargıtay kararlarına rağmen Türkiye hukuku en geniş anlamda yorumlanarak uygulanmaktadır. Sorunların çözümüne yönelik içtihat geliştirilmesi doğrultusunda, yeni adımların atılmalı ve ihtisaslaşmayı teminen, bu davalar için, belirli iş mahkemeleri belirlenmelidir.

Sayın Bakanım, inşaat/taahhüt sektörünün en genel sorunu olan, inşaat maliyetlerindeki yüksek artışlar ve ödenek yetersizliği konusudur. Devam eden kamu projelerinde, öngörülemeyen fiyat artışlarının sebep olduğu maliyeti hafifletecek, ilave fiyat farkı ödenmesi ve şarta bağlı olmayan tasfiye veya devir hakkı tanınmasını içeren, bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, ödenek sıkıntısının çözüme kavuşturulması için, devam eden altyapı yatırımlarında, ülke ihtiyacı, stratejik önem ve ekonomiye katkı gibi kriterlere göre, proje önceliklendirmesi yapılmalıdır. Bu konuda da sektörümüzün sizin desteğinize ihtiyacı vardır."


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön