30 Mar 2021

Türkiye Asfalt Endüstrisi Raporu-2021 Hazırlandı

Asfaltın ana bileşenleri olan agrega, bitümlü bağlayıcı ve katkılardan, soğuk, ılık ve sıcak karışım asfalt tiplerine, bitümlü satıh kaplamalarına, üretim ve uygulama ekipmanlarına ve sektöre hizmet veren proje, yapım ve danışmanlık kuruluşları ile geniş bir yelpazede bir endüstri dalı olarak değerlendirilebilen asfalt endüstrisinin ülkemizdeki durumu, aşağıda belirtilen ana başlıklar altında incelenerek, hazırlanan "Türkiye Asfalt Endüstrisi Raporu" ASMÜD üyelerine özel olarak web sitemizin Raporlar kısmında yayınlandı.

  • Karayollarında asfalt
  • Kent içi ve köy yollarında asfalt
  • Asfalt üretimi ve uygulamaları
  • Bitüm ve bitümlü bağlayıcı tüketimi
  • Asfaltın geri kazanımı
  • Asfalt endüstrisinin üretim kapasitesi
  • Karayolu projeleri ve yatırımlar
  • Asfalt sektöründe iş potansiyeli
  • Asfalt endüstrisini etkileyen faktörler, sorunlar ve çözüm önerileri
  • Asfalt endüstrisinin geleceği ve eğilimler


Diğer haberler için tıklayınız..

Powered by Sisyön