EAPA

EAPA Logo

Avrupa çapında asfalt ve yol endüstrisinin gelişmesi için etkin çalışmalar yapmak, üyelerine teknik, mevzuat ve sağlık, güvenlik, çevre, geri kazanım gibi alanlarda yol gösterici olmak, uygulanacak olan yol ve asfalt sektörü ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin oluşturulmasında karar mercileri olan Avrupa Komisyonu ve Parlamentosunda üyeleri adına lobi aktiviteleri yapmak amaçlarıyla 1973 yılında kurulan Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği - EAPA'ya 1999 yılından bu yana üye olan ASMÜD söz konusu Birliğin bünyesinde kurulu olan aşağıdaki kurul ve komitelerde yer alarak ülkemize bilgi ve teknolojik gelişmelerin akışını sağlamaktadır.

EAPA Yönetim Kurulu

2006 yılından bu yana Birliğin Yönetim Kurulunda yer alan ve bu süreçte, 2011-2014 yılları arasında EAPA Başkan Yardımcılığı, müteakiben 2014-2016 yılları arasında da EAPA Başkanlığı görevini üstlenen ASMÜD, Birliğin Tüzüğü gereği 2 yıl üstlenilen Başkanlık görevinden sonra EAPA'nın faaliyetlerine halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif olarak katılmakta, AB asfalt endüstrisindeki değişim ve gelişmeleri ülkeye aktarmaya devam etmektedir.

EAPA Teknik Komitesi

ASMÜD temsilcisi olarak Teknik Müdürü Zeliha Temren'in yer aldığı bu komitede;

gibi konular ele alınmaktadır.

EAPA Sağlık-Güvenlik-Çevre Komitesi

Komite Başkanlığı 9 yıldır ASMÜD Genel Koordinatörü Gülay Malkoç tarafından yürütülmekte olan bu komitede

gibi konular ele alınmaktadır.

Eurasphalt & Eurobitume Kongreleri

Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği - EAPA ve Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume tarafından her 4 yılda bir geleneksel olarak Eurasphalt & Eurobitume Kongreleri düzenlenmektedir. Yol otoriteleri, araştırma kurumları, politikacılar, yol finansman otoriteleri, akademisyenler, bitüm üreticileri ve asfalt müteahhitlerini buluşturan bu etkinlikler, asfalt ve bitüm konusunda Avrupa'da düzenlenen en büyük ve en önemli kongrelerdir. ASMÜD, Kongre Organizasyon Komitesi tarafından Kongre'nin "Türkiye Odak Merkezi" olarak seçilmiştir.

Bu sorumluluğu en verimli ve yararlı bir şekilde yerine getirmeye çalışan Dernek, Odak Merkezi olarak seçildikten sonra düzenlenen E&E Kongrelerinin Türkiye'de duyurulması, bildiri gönderiminin ve ülkemiz asfalt sektöründen katılımın sağlanması için aktif çalışmalar yürütmektedir.

Kongreye gönderilen bildirilerin incelenerek değerlendirilmesi işlemini yürüten Kongre Bilim Komitesi üyeliği için ülkemiz asfalt endüstrisinden, üniversitelerden veya diğer araştırmacı kurumlardan kendi alanında ihtisas sahibi uzmanlardan isimler öneren Dernek, bu Komitede Türkiye'den de üyelerin bulunmasını sağlamaktadır.

EAPA Sempozyumları

EAPA 1986 yılından itibaren her dört yılda bir üyesi birliklerin evsahipliğinde kendi ülkelerinde güncel teknolojik ve mevzuat gelişmelerine ilişkin olarak sempozyumlar düzenlemektedir. Bu kapsamda EAPA 2002 Sempozyumu ASMÜD evsahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında yapılan ve ASMÜD Başkanı Ayberk Özcan'ın EAPA Başkanı olarak seçildiği Genel Kurul'da EAPA Sempozyumlarının her yıl yapılması ve EAPA 2015 Sempozyumu'nun İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştır.

Powered by Sisyön