Asfalt Müteahhitleri Derneği
TÜRKÇE YAYINLAR
  YAYIN ADI YAYINLAYAN
1 Ilık Karışım Asfalt ASMÜD
2 Asfalt - %100 Geri Kazanılabilen Yapı Malzemesi ASMÜD
3 Demiryolu Hatlarında Asfalt Kullanımı ASMÜD
4 Köprü Tabliyelerinde Asfalt Kaplamalar ASMÜD
5
1. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı İSFALT
6
2. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı YTMK
7
3. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı YTMK
8
4. Ulusal Asfalt Sempozyumu Bildiriler Kitabı YTMK
9
Ağır Yüklere Maruz Üstyapılar - Taş Mastik Asfalt-SMA (Tercüme) ASMÜD
10
Asfalt El Kitabı İSFALT
11
Asfalt Üstyapıların Ömür Döngü Envanteri ASMÜD
11
Asfalt ve Uygulamaları İSFALT
12
Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri DAYINLARLI
13 Bitümlü Karışımlar Laboratuvar El Kitabı KGM
14 Bitümlü Karışımlarda CE Etiketi, Asfalt Endüstrisinde Sertifikasyon (Tercüme) ASMÜD
15 Bitümlü Karışımların Tasarımında Yeni Gelişmeler, Yoğurmalı Pres, Mayıs 1997 YTMK
16 Deprem ve Kurumsal Yapılanma - Afet Yönetimine Giriş TMB
17 EAPA 2002 Sempozyumu Bldiriler Kitabı ASMÜD
18 Esnek Üstyapı Dizaynı ve Asfalt Tabakaları ASMÜD
19 İnşaat Sektörü Stratejik Planı TMB
20
Jeoloji, Zemin Mekaniği, Üstyapı, Malzeme Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Yayınlanmış Bildiriler KGM
21
Kamu İhale Kanunu Uygulama Yönetmelikleri (Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı, Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmelikleri)
KİK
22
Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi KGM
23 Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kurucusu Vecdi Diker'in Ardından, 1998 YTMK
24 Karayolları Trafik Kanunu KGM
25 Karayolları Trafik Yönetmeliği KGM
26 Karayolları ve Çevre: El Kitabı,1994 YTMK
27 Karayolları Yatırımlarında Yeni Finansman Modelleri, Şubat 1997 YTMK
28 Karayollarında Geoteknik Projelendirme El Kitabı, Mayıs 1996 YTMK
29 Karayolu Trafik Kazaları, Başarıyla Üstesinden Gelinebilecek Dünya Çapında Bir Problem, 1996 YTMK
30
Kireç Stabilizasyonu Teknik Şartnamesi KGM
31
Modifiye Bitüm KGM
32
Soil and Stabilization Laboratory Handbook KGM
33 Superpave Avrupa Perspektifi (Tercüme) ASMÜD
34 Şehiriçi Yollarda Asfalt ASMÜD
35 Toprak ve Stabilizasyon Laboratuvarı El Kitabı KGM
36 Trafik Mühendisliği 1-2 KGM
37 Türk Çevre Mevzuatı Türkiye Çevre Vakfı
38 Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Nedenler-Öneriler-Eylem Planı, Ekim 1994 YTMK
39 Ulaşım Araştırmaları, Yol Güvenliği İlkeleri ve Modelleri, Ekim -1999 YTMK
40
Ulaşım Araştırmaları, Yol Güvenliği İlkeleri ve Modelleri, Ekim -1999 YTMK
41
Vecdi Diker'in Ardından,1998 YTMK
42
Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları ve Sıvı Petrol Asfaltlarının Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Haz. 1995 YTMK
43
Yollar Fenni Şartnamesi KGM