Asfalt Müteahhitleri Derneği
ASMÜD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısının;

• Yeterli çoğunluk sağlanması halinde 26 Şubat 2013 Salı günü saat 10:00’da Dernek Merkezi’nde, Küpe Sokak No: 10/3 G.O.P./ANKARA adresinde,

• Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 12 Mart 2013 Salı günü saat 10:00’da Dernek Tüzüğünün 11. Maddesi “E” bendi gereğince, yönetim (7 üye) ve denetim (3 üye) kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak şartıyla hazır bulunanların iştiraki ile yukarıda adresi verilen Dernek Merkezi’nde
yapılmasına Yönetim Kurulunun 25 Ocak 2013 günlü toplantısında karar verilmiştir.

 


HABERLER